duminică, 31 mai 2009

Să jur sau să nu Jur(pe)index?

După ce am văzut proiectul Jurindex ocupându-şi mândru locul în internet la adresa www.jurisprudenta.org, ne-am zis că, gata, judecătorii vor fi obligaţi să pronunţe hotărâri drepte, cu motivări impecabile logic şi juridic. De partea cealaltă, câţiva avocaţi şi alţi practicieni ai dreptului s-au grăbit să laude proiectul Jurindex ca pe un izvor cu care toată suflarea îşi poate ostoi setea de cunoaştere sau de progres profesional. In mod normal, apariţia acestui proiect ar fi trebuit să coincidă cu purificarea Justiţiei române, pentru care propria transparenţă n-ar mai fi, din cauza numeroaselor ei tare, un act de expunere la dispreţul public. La noi, însă, normalitatea e, în general, doar mimată, după modelul formelor fără fond.

Cetăţeanul de bună-credinţă care accesează astăzi Jurindex îşi poate închipui că adresa proiectului (jurisprudenta.org) este reprezentativă şi că Jurindex ar cuprinde jurisprudenţa reală a instanţelor din România. Ei bine, cetăţeanul s-ar înşela. Chiar Jurindex ne avertizează, în dosul "Termenilor de utilizare" proprii, că "Hotărârile publicate nu au caracter oficial şi nu există garanţia că ele corespund întocmai formei autentice aflate în evidentele oficiale ale instanţei. Un document (hotărâre) disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial." Prin urmare, ceea ce se publică nu e sigur. Iar asta nu e tot. Din verificările pe care le-am făcut, accesând baza de date a Jurindex, am constatat că Jurindex conţine doar o selecţie (probabil atentă) a hotărârilor judecătoreşti pronunţate de o instanţă. Acesta e motivul pentru care Jurindex nu este complet relevant pentru jurisprudenţă, nici astăzi, nici atât timp cât acesta nu va include toate hotărârile judecătoreşti ale unei instanţe, inclusiv pe cele nedrepte, cu motivări ridicole, ruşinoase şi josnice, din care se ridică falnică fărădelegea.

Aşa stând lucrurile, nu credem deocamdată în "misiunea" pe care Jurindex şi-a asumat-o, adică aceea, cum spun creatorii săi, de publicare "integrală pe internet a hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele judecătoreşti din România. Deschiderea accesului publicului larg la hotărârile judecătoreşti, în mod gratuit şi integral." Dacă acest "integral", tipărit de creatorii saitului în secţiunea "Misiunea", are semnificaţia publicării integrale (doar) a "selecţiei" şi fără a garanta autenticitatea ei, atunci noi le vom spune lor şi întregii naţiuni că "misiunea" lor e la fel de reală şi de utilă precum cea din pelicula Mission Impossible. E drept, ne încântă ideea, exaltarea pe care ne-o dă spectaculoasa acţiune informatică de recuperare a unei justiţii corecte, transparente şi predictibile, dar, aşa cum ne-am obişnuit, ne disperă rezultatele ei concrete.